Forbo Eurocol WD 706

FORBO EUROCOL WD 706 WIT 5 kg

 9,50 inc.BTW |  7,85 ex.BTW

  • Eigenschap: Flexibel, Waterbestendig
  • Voegbreedte: 0 mm – 10 mm
  • Begaanbaar na ca.: 4 h
  • Kleur: Wit

Voor 12:00 besteld, volgende werkdag in huis!

Beschrijving

Forbo Eurocol WD 706 is een universeel, waterdicht en flexibel voegmateriaal. Dit wordt gebruikt voor het afvoegen van keramische vloer- en wandtegels, maar ook voor glasmozaïek en natuursteen. De maximale voegbreedte is 10 millimeter en het voegmateriaal kan op vrijwel alle goed opgebouwde constructies gebruikt worden. Denk hierbij aan cement- en gipsachtige ondergronden, maar ook plaatmateriaal en vloer- en wandverwarmingsconstructies. Het product is daarentegen echter niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.

Met 5 kilogram van het product is het verbruik 600-2500 g/m2. Na het aanbrengen is het voegmateriaal begaanbaar na ongeveer 4 uur, en belastbaar na 24 uur. Houd wel rekening met de verwerkingstemperatuur; deze moet tussen de 5 en 25 graden liggen. Uiteraard moet de ondergrond stofvrij, schoon en droog zijn voordat het product wordt aangebracht.

Daarnaast is het belangrijk dat contact met het product zoveel mogelijk vermeden wordt. Forbo Eurocol WD 706 kan een irritatie van de luchtwegen veroorzaken, evenals een allergische huidreactie en huidirritatie. Wanneer het product in de ogen komt kan dit ernstig oogletsel veroorzaken.

Klik hier voor een rekenhulp om te bepalen hoeveel Forbo Eurocol u nodig heeft voor uw klus!

Bekijk ook dit product: FORBO EUROCOL WD 717 WIT 5 kg

https://youtu.be/0JeURFf_Fgs

Extra informatie

Gewicht 5 kg

PRODUCTTYPERING
Basis Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan
kunststofbindmiddelen.
Kleur Wit, grijs, In verband
met vervuiling adviseren wij geen lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties.
Consistentie Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.
Stofarm
Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Waterdicht
Flexibel
Snelafbindend
Voor binnen en buiten
Voor wand- en vloertegels
Geschikt op vrijwel alle ondergronden
Voegbreedte 2 tot 10 mm
Hoge eindsterkte
Uitstekend verwerkbaar
Chromaatarm
TOEPASSING
Universeel, snelafbindend, øexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van keramische wand- en vloertegels,
EIGENSCHAPPEN
Classiöcatie Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde cementgebonden voegmateriaal met een
verlaagde waterabsorptie en een verhoogde slijtweerstand. Emicode EC 1 plus getest conform EN
13999-2/4.Geschikt voor BREEAM.
Kleurstelling De kleurstelling op de verpakking en voegwaaier is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en
bij twijfel altijd een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de
kleurstelling kunnen zijn, stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere
verpakkingen altijd gelijke chargenummers naast elkaar verwerken.
Reinigingsbestendigheid 706 Speciaalvoeg WD is bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of
hoger. Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur cementaire voegen aan.
Verbruik 600-2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra
verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = …… kg/m².
Veroudering 706 Speciaalvoeg WD vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal
voor keramische tegels.

natuursteen en glasmozaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies zoals
cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.
Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy gebruiken.
VERWERKING
Opslag Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding  5 kg 706 Speciaalvoeg WD op ca. 1 liter water.
Verwerkingstijd Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 60 minuten verwerken. Hogere
temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze. De kleuren grijs, buxy en
antraciet binnen 35 minuten verwerken.
Wachttijd Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nogmaals mengen en
verwerken.
Afbindtijd Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de afbinding tot een spanningsarme en enigszins
flexibele voeg (door droging en hydraulische binding) bij 706 Speciaalvoeg WD grijs en antraciet in 2 tot 4
uur plaats. Overige kleuren binden af in 6 tot 8 uur. De vloeren zijn dan begaanbaar.
Houdbaarheid 24 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van
voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
Op poreuze- of matte tegels en platen kunnen resten van het voegproduct vasthechten. Op deze tegels zijn derhalve proefvoegen
noodzakelijk.
Gelijmde tegels kunnen na afbinding van de lijm (24-48 uur) worden gevoegd. Voor wandtegels gezet in de specie minimaal 4
dagen wachttijd aanhouden. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien
volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 5 kg 706 Speciaalvoeg WD toe aan
ca. 1 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut mechanisch, met het Forbo Eurocol 855 Mengijzer (ca.
600 tpm), tot een klontvrij homogeen geheel. De mortel enige minuten laten staan en vóór verwerking nogmaals mengen. Dit
zorgt voor een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
Vervolgens met een geschikte voegspaan de voegmortel binnen 60 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig
voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur,
relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken
te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop
achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).
Het gehele tegelwerk met een licht vochtige handspons of sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut
laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen.
Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna het
tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te
bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of
meerdere malen te worden nabevochtigd.
24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar. Tegelvloeren met een starre ondergrond en gevoegd met 706 Speciaalvoeg WD
grijs of antraciet zijn na 4 uur begaanbaar.
ONDERHOUD
Onderhoud van voegen:
Voor het schoonmaken van voegen en het verwijderen van schimmels gebruik maken van zgn “schimmelverwijderaars”; dit zijn
reinigingsmiddelen op basis van chloor/bleek en bijzonder geschikt voor deze toepassing. Schoonmaakmiddelen op basis van
chloor/bleek hebben een pH van 7 (neutraal) of hoger. Deze producten zullen de voegen niet aantasten. Sommige schoonmaakmiddelen
zoals groene zeep laten altijd een vettige laag achter waardoor vuil juist beter zal hechten. Ook deze middelen zijn niet geschikt.
Verwijderen van kalkaanslag:
Op plaatsen waar het leidingwater hard is, kan kalkaanslag ontstaan op het tegelwerk en sanitair. Bijna alle kalkverwijderaars zijn
zuurachtige producten en hebben een te lage pH-waarde. Deze middelen zullen een cementgebonden voeg iedere keer tijdens het

KWALITEIT EN GARANTIE
MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheid en
milieu
: Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. Ingrediëntenlijst conform EG/648
/2004:
schoonmaken aantasten met alle gevolgen van dien. Ook in verdunde vorm zal de pH-waarde van deze middelen laag blijven. De
zuurgraad van vloeistoffen wordt aangeduid in een pH-waarde van 0 – 14. Vloeistoffen met een neutrale zuurgraad (zoals schoon
leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. Indien de pH-waarde van het schoonmaakmiddel niet op de verpakking staat vermeld kunt u
contact opnemen met de fabrikant.
Reiniging:
Voor het reinigen van het tegelwerk adviseren wij de volgende werkwijze:
Alleen daar waar kalkaanslag en ander vuil zichtbaar is het tegelwerk, inclusief de voegen, eerst goed nat maken vóór het
behandelen met een schoonmaakmiddel. Hierdoor zal het schoonmaakmiddel minder in de voeg indringen.
Het tegelwerk schoonboenen met het desbetreffende schoonmaakmiddel, bij voorkeur met een niet zuur schoonmaakmiddel.
Hou hierbij goed de richtlijnen van desbetreffende fabrikant aan!
Na het schoonmaken het tegelwerk direct intensief naspoelen met schoon leidingwater en met een doek droogmaken.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.


Wees de eerste om “FORBO EUROCOL WD 706 WIT 5 kg” te beoordelen