IMG 2075web.jpg
Uitschuifbare telescoopsteel 1 tot 2 meter   5,00 Excl. BTW
Terug naar producten
ZX 25KG.jpg
Schönox ZX 25KG Egaline   31,40 Excl. BTW

FORBO EUROCOL WD 717 WIT 5 kg

 • Eigenschap: Flexibel, Waterbestendig
 • Voegbreedte: 0 mm – 10 mm
 • Begaanbaar na ca.: 24 h
 • Fijne structuur voor keramische tegels
 • Kleur: Wit

Voor 12:00 besteld, volgende werkdag in huis!

  11,16 Excl. BTW

Snelle levering

Beschrijving

Forbo Eurocol WD 717 is een universeel, waterdicht en flexibel voegmateriaal. Dit wordt gebruikt voor het afvoegen van keramische vloer- en wandtegels, maar ook voor glasmozaïek en natuursteen. De maximale voegbreedte is 10 millimeter en het voegmateriaal kan op vrijwel alle goed opgebouwde constructies gebruikt worden. Denk hierbij aan cement- en gipsachtige ondergronden, maar ook plaatmateriaal en vloer- en wandverwarmingsconstructies. Het product is daarentegen echter niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.

Met 5 kilogram van het product is het verbruik 600-2500 g/m2. Na het aanbrengen is het voegmateriaal begaanbaar na ongeveer 4 uur, en belastbaar na 24 uur. Houd wel rekening met de verwerkingstemperatuur; deze moet tussen de 5 en 25 graden liggen. Uiteraard moet de ondergrond stofvrij, schoon en droog zijn voordat het product wordt aangebracht.

Daarnaast is het belangrijk dat contact met het product zoveel mogelijk vermeden wordt. Forbo Eurocol WD 717 kan een irritatie van de luchtwegen veroorzaken, evenals een allergische huidreactie en huidirritatie. Wanneer het product in de ogen komt kan dit ernstig oogletsel veroorzaken.

Klik hier voor een rekenhulp om te bepalen hoeveel voegmortel u nodig heeft voor uw klus!

Bekijk ook dit product: FORBO EUROCOL WD 706 WIT 5 kg

 

https://youtu.be/0JeURFf_Fgs

Extra informatie
Gewicht 5 kg
TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCTTYPERING
Basis Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan
kunststofbindmiddel.
Kleur Wit, grijs. In verband met vervuiling
adviseren wij geen lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties.
Consistentie Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.
Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Waterdicht
Flexibel
Geeft een öjne voegstructuur
Zeer geschikte keuze i.c.m. tegel nivelleer systemen; TLS
Voor binnen en buiten
Voor wand- en vloertegels
Geschikt op vrijwel alle ondergronden
Voegbreedte 2 tot 10 mm
Hoge eindsterkte
Uitstekend verwerkbaar
Chromaatarm
TOEPASSING
Universeel, øexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en
glasmozaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies zoals cement- en
EIGENSCHAPPEN
Classiöcatie Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde cementgebonden voegmateriaal met een
verlaagde waterabsorptie en een verhoogde slijtweerstand.
Kleurstelling De kleurstelling op de verpakking is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en bij twijfel altijd
een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurstelling kunnen zijn,
stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke
chargenummers naast elkaar verwerken.
Reinigingsbestendigheid 717 Euroöne WD is bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of
hoger. Zure schoonmaakmiddelen (pH< 7) kunnen op termijn de voegen aantasten.
Verbruik 600-2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement. Met de
onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra
verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².
Veroudering 717 Euroöne WD vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Flexibel en waterdicht voegmateriaal met een öjne structuur
voor keramische tegels.

gipsachtige ondergronden, plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingconstructies e.d.
Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
Bij deze toepassingen 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy gebruiken
VERWERKING
Opslag Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding 5 kg 717 Euroöne WD op ca. 1,2 liter water.
Verwerkingstijd Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 60 minuten na het aanmaken
verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.
Wachttijd Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nogmaals mengen en
verwerken.
Afbindtijd Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de afbinding tot een spanningsarme voeg, door
droging en hydraulische binding in 1 tot 2 dagen plaats.
Houdbaarheid 24 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van
voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
Op poreuze- of matte tegels en platen kunnen resten van het voegproduct vasthechten. Op deze tegels zijn derhalve proefvoegen
noodzakelijk.
Gelijmde tegels kunnen na afbinding van de lijm (24-48 uur) worden gevoegd. Voor wandtegels gezet in de specie minimaal 4
dagen wachttijd aanhouden. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien
volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 5 kg 717 Euroöne WD toe aan ca. 1,2
liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot
een klontvrij geheel. Na het mengen de mortel enige minuten laten staan en nogmaals vóór verwerking doorroeren. Dit zorgt voor
een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
Vervolgens met een geschikte voegspaan of spuit de mortel binnen 60 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig
voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur,
relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken
te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop
achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).
Bij twijfel over de reiniging van de tegel cq hechting van de voegmortel op bijv. sterk geproöleerde of antislip tegels eerst een proef
opzetten.
Het gehele tegelwerk met een licht vochtige handspons of sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut
laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen.
Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna het
tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te
bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of
meerdere malen te worden nabevochtigd.
24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar.
ONDERHOUD
Onderhoud van voegen:
Voor het schoonmaken van voegen en het verwijderen van schimmels gebruik maken van zgn “schimmelverwijderaars”; dit zijn
reinigingsmiddelen op basis van chloor/bleek en bijzonder geschikt voor deze toepassing. Schoonmaakmiddelen op basis van
chloor/bleek hebben een pH van 7 (neutraal) of hoger. Deze producten zullen de voegen niet aantasten. Sommige schoonmaakmiddelen
zoals groene zeep laten altijd een vettige laag achter waardoor vuil juist beter zal hechten. Ook deze middelen zijn niet geschikt.
Verwijderen van kalkaanslag:
Op plaatsen waar het leidingwater hard is, kan kalkaanslag ontstaan op het tegelwerk en sanitair. Bijna alle kalkverwijderaars zijn
zuurachtige producten en hebben een te lage pH-waarde. Deze middelen zullen een cementgebonden voeg iedere keer tijdens het
schoonmaken aantasten met alle gevolgen van dien. Ook in verdunde vorm zal de pH-waarde van deze middelen laag blijven. De
zuurgraad van vloeistoffen wordt aangeduid in een pH-waarde van 0 - 14. Vloeistoffen met een neutrale zuurgraad (zoals schoon
leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. Indien de pH-waarde van het schoonmaakmiddel niet op de verpakking staat vermeld kunt u
contact opnemen met de fabrikant.
Reiniging:
Voor het reinigen van het tegelwerk adviseren wij de volgende werkwijze:
Alleen daar waar kalkaanslag en ander vuil zichtbaar is het tegelwerk, inclusief de voegen, eerst goed nat maken vóór het
behandelen met een schoonmaakmiddel. Hierdoor zal het schoonmaakmiddel minder in de voeg indringen.
Het tegelwerk schoonboenen met het desbetreffende schoonmaakmiddel, bij voorkeur met een niet zuur schoonmaakmiddel.
Hou hierbij goed de richtlijnen van desbetreffende fabrikant aan!
Na het schoonmaken het tegelwerk direct intensief naspoelen met schoon leidingwater en met een doek droogmaken.

IMG 2075web.jpg
Uitschuifbare telescoopsteel 1 tot 2 meter   5,00 Excl. BTW
Terug naar producten
ZX 25KG.jpg
Schönox ZX 25KG Egaline   31,40 Excl. BTW

FORBO EUROCOL WD 717 WIT 5 kg

 • Eigenschap: Flexibel, Waterbestendig
 • Voegbreedte: 0 mm – 10 mm
 • Begaanbaar na ca.: 24 h
 • Fijne structuur voor keramische tegels
 • Kleur: Wit

Voor 12:00 besteld, volgende werkdag in huis!

  11,16 Excl. BTW

Snelle levering

Beschrijving

Forbo Eurocol WD 717 is een universeel, waterdicht en flexibel voegmateriaal. Dit wordt gebruikt voor het afvoegen van keramische vloer- en wandtegels, maar ook voor glasmozaïek en natuursteen. De maximale voegbreedte is 10 millimeter en het voegmateriaal kan op vrijwel alle goed opgebouwde constructies gebruikt worden. Denk hierbij aan cement- en gipsachtige ondergronden, maar ook plaatmateriaal en vloer- en wandverwarmingsconstructies. Het product is daarentegen echter niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.

Met 5 kilogram van het product is het verbruik 600-2500 g/m2. Na het aanbrengen is het voegmateriaal begaanbaar na ongeveer 4 uur, en belastbaar na 24 uur. Houd wel rekening met de verwerkingstemperatuur; deze moet tussen de 5 en 25 graden liggen. Uiteraard moet de ondergrond stofvrij, schoon en droog zijn voordat het product wordt aangebracht.

Daarnaast is het belangrijk dat contact met het product zoveel mogelijk vermeden wordt. Forbo Eurocol WD 717 kan een irritatie van de luchtwegen veroorzaken, evenals een allergische huidreactie en huidirritatie. Wanneer het product in de ogen komt kan dit ernstig oogletsel veroorzaken.

Klik hier voor een rekenhulp om te bepalen hoeveel voegmortel u nodig heeft voor uw klus!

Bekijk ook dit product: FORBO EUROCOL WD 706 WIT 5 kg

 

https://youtu.be/0JeURFf_Fgs

Extra informatie
Gewicht 5 kg
TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCTTYPERING
Basis Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan
kunststofbindmiddel.
Kleur Wit, grijs. In verband met vervuiling
adviseren wij geen lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties.
Consistentie Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.
Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Waterdicht
Flexibel
Geeft een öjne voegstructuur
Zeer geschikte keuze i.c.m. tegel nivelleer systemen; TLS
Voor binnen en buiten
Voor wand- en vloertegels
Geschikt op vrijwel alle ondergronden
Voegbreedte 2 tot 10 mm
Hoge eindsterkte
Uitstekend verwerkbaar
Chromaatarm
TOEPASSING
Universeel, øexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en
glasmozaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies zoals cement- en
EIGENSCHAPPEN
Classiöcatie Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde cementgebonden voegmateriaal met een
verlaagde waterabsorptie en een verhoogde slijtweerstand.
Kleurstelling De kleurstelling op de verpakking is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en bij twijfel altijd
een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurstelling kunnen zijn,
stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke
chargenummers naast elkaar verwerken.
Reinigingsbestendigheid 717 Euroöne WD is bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of
hoger. Zure schoonmaakmiddelen (pH< 7) kunnen op termijn de voegen aantasten.
Verbruik 600-2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement. Met de
onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra
verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².
Veroudering 717 Euroöne WD vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Flexibel en waterdicht voegmateriaal met een öjne structuur
voor keramische tegels.

gipsachtige ondergronden, plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingconstructies e.d.
Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
Bij deze toepassingen 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy gebruiken
VERWERKING
Opslag Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding 5 kg 717 Euroöne WD op ca. 1,2 liter water.
Verwerkingstijd Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 60 minuten na het aanmaken
verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.
Wachttijd Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nogmaals mengen en
verwerken.
Afbindtijd Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de afbinding tot een spanningsarme voeg, door
droging en hydraulische binding in 1 tot 2 dagen plaats.
Houdbaarheid 24 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van
voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
Op poreuze- of matte tegels en platen kunnen resten van het voegproduct vasthechten. Op deze tegels zijn derhalve proefvoegen
noodzakelijk.
Gelijmde tegels kunnen na afbinding van de lijm (24-48 uur) worden gevoegd. Voor wandtegels gezet in de specie minimaal 4
dagen wachttijd aanhouden. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien
volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 5 kg 717 Euroöne WD toe aan ca. 1,2
liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot
een klontvrij geheel. Na het mengen de mortel enige minuten laten staan en nogmaals vóór verwerking doorroeren. Dit zorgt voor
een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
Vervolgens met een geschikte voegspaan of spuit de mortel binnen 60 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig
voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur,
relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken
te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop
achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).
Bij twijfel over de reiniging van de tegel cq hechting van de voegmortel op bijv. sterk geproöleerde of antislip tegels eerst een proef
opzetten.
Het gehele tegelwerk met een licht vochtige handspons of sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut
laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen.
Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna het
tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te
bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of
meerdere malen te worden nabevochtigd.
24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar.
ONDERHOUD
Onderhoud van voegen:
Voor het schoonmaken van voegen en het verwijderen van schimmels gebruik maken van zgn “schimmelverwijderaars”; dit zijn
reinigingsmiddelen op basis van chloor/bleek en bijzonder geschikt voor deze toepassing. Schoonmaakmiddelen op basis van
chloor/bleek hebben een pH van 7 (neutraal) of hoger. Deze producten zullen de voegen niet aantasten. Sommige schoonmaakmiddelen
zoals groene zeep laten altijd een vettige laag achter waardoor vuil juist beter zal hechten. Ook deze middelen zijn niet geschikt.
Verwijderen van kalkaanslag:
Op plaatsen waar het leidingwater hard is, kan kalkaanslag ontstaan op het tegelwerk en sanitair. Bijna alle kalkverwijderaars zijn
zuurachtige producten en hebben een te lage pH-waarde. Deze middelen zullen een cementgebonden voeg iedere keer tijdens het
schoonmaken aantasten met alle gevolgen van dien. Ook in verdunde vorm zal de pH-waarde van deze middelen laag blijven. De
zuurgraad van vloeistoffen wordt aangeduid in een pH-waarde van 0 - 14. Vloeistoffen met een neutrale zuurgraad (zoals schoon
leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. Indien de pH-waarde van het schoonmaakmiddel niet op de verpakking staat vermeld kunt u
contact opnemen met de fabrikant.
Reiniging:
Voor het reinigen van het tegelwerk adviseren wij de volgende werkwijze:
Alleen daar waar kalkaanslag en ander vuil zichtbaar is het tegelwerk, inclusief de voegen, eerst goed nat maken vóór het
behandelen met een schoonmaakmiddel. Hierdoor zal het schoonmaakmiddel minder in de voeg indringen.
Het tegelwerk schoonboenen met het desbetreffende schoonmaakmiddel, bij voorkeur met een niet zuur schoonmaakmiddel.
Hou hierbij goed de richtlijnen van desbetreffende fabrikant aan!
Na het schoonmaken het tegelwerk direct intensief naspoelen met schoon leidingwater en met een doek droogmaken.

 • Geschikt voor laagdiktes 2 tot 100mm
 • Beloopbaar na 2 uur
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Eenvoudig te verwerken
 • Voor binnen gebruik
 • Voor 12:00 besteld, volgende werkdag in huis!

Staffelkorting! Meer Voor Minder

AfnamePrijs per zak
21-4114,25 Excl. / €17,24 Incl.
41-8014,00 Excl. / €16,94 incl.
81+13,75 Excl. / €16,64 incl.

Optimaliseer je projectkosten met onze Egaline calculator 

 

 • Geschikt voor laagdiktes 2 tot 100mm
 • Beloopbaar na 2 uur
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Eenvoudig te verwerken
 • Voor binnen gebruik
 • Voor 12:00 besteld, volgende werkdag in huis!

Staffelkorting! Meer Voor Minder

AfnamePrijs per zak
21-4114,25 Excl. / €17,24 Incl.
41-8014,00 Excl. / €16,94 incl.
81+13,75 Excl. / €16,64 incl.

Optimaliseer je projectkosten met onze Egaline calculator